Днес РБК-МЦ ЕООД, създадена през 1991 г. като КОМ 5 ООД, е фирма с над 20 години успешна инженерингова дейност, насочена към реализиране на износ на машиностроителна продукция от водещи български заводи. Нашият основен пазарен интерес е Германия, както и останалите страни от Европейския съюз и Австралия.

Ние предлагаме пълен цикъл на външно-търговска дейност:

  • от установяването на търговски контакти, изработване на подробни оферти, провеждане на преговори и подписване на договори
  • до осигуряване на техническа документация и помощ при производството, внос на необходимите материали, системен контрол на качеството по време на производството и преди експедиция, организиране на транспорта на готовата продукция и подготовка на документите, съпровождащи експедициите
  • както и съдействие на заводите-производители за уреждане на проблемите при евентуални рекламации

Основен предмет на нашата дейност е износ на:

метални конструкции за: корабни кранове, ножични повдигачи, телескопични платформи, падащи платформи за камиони, минни машини и съоръжения

редуктори и лебедки за корабни кранове и за други цели

съоръжения за строителството: кюбели за бетон, контейнери за отпадъци и др.

Ние разполагаме с опитен и високо квалифициран персонал от инженери, техници и администратори, за които основни принципи в работата са професионализъм, коректност и спазване на поетите обещания.

Нашата бизнес идея е да предложим на Клиентите инженерингови услуги, които създават оптимални условия за развитие на техния бизнес; да се развием и наложим сред Европейските доставчици като добре организирана и стабилна компания и разширявайки нашия пазарен дял да помогнем за възраждането на българското машиностроене.