Основен предмет на нашата дейност е износ на:


  • метални конструкции за: корабни кранове, ножични повдигачи, телескопични платформи, падащи платформи за камиони, минни машини и съоръжения
  • редуктори и лебедки за корабни кранове и за други цели
  • съоръжения за строителството: кюбели за бетон, контейнери за отпадъци и др.